"Boeren, Burgers en Buitenlui ..."

Koningsnachtconcert

Start Date:

2024-04-26T20:00:00CEST


Location:

De Foarmeling te Sloten


Event Description:

Stacks Image 394

Ouderdag

Start Date:

2024-05-31T17:00:00CEST


Location:

Van der Wal


Event Description:

Sipelsneon Jaarmarkt

Start Date:

2024-06-29T10:00:00CEST


End Time:

2024-06-29T17:00:00CEST


Event Description:

Tuinfeest

Start Date:

2024-06-29T21:00:00CEST


Event Description:

Muziek in de Gracht

Start Date:

2024-08-02T12:39:54CEST


Event Description:

Lichtjesavond

Start Date:

2024-08-30T19:30:00CEST


Event Description:

Intocht Sinterklaas

Start Date:

2024-11-29T15:00:00CET


Event Description:

Zomerspelletjes

Start Date:

2024-07-31T19:00:00CEST


Location:

Centrum Sloten


Event Description:

Zomerspelletjes

Start Date:

2024-08-07T19:00:00CEST


Location:

Centrum Sloten


Event Description:

Zomerspelletjes

Start Date:

2024-08-14T19:00:00CEST


Location:

Centrum Sloten


Event Description:

Lente Wandeltocht

Start Date:

2024-05-12T00:00:00CEST


Location:

Sloten


Event Description:

Stacks Image 416

"Hoort, hoort en tweet het voort ..."

Wiebrand van der Land - stadsomroeper Sloten

"...Boargers fan Sleat,
stean op it is dei,
de hoarn is fol skyt
en de rattel is wei!
De koster is gek
en de toer is mal,
ik wit neat meer
wat ik roppe sal...!"

Stadsblad

In Sloten is Wiebrand van der Land stadsomroeper. Daarnaast heeft Sloten haar eigen stadsblad "De Stadsomroeper". Het is hét blad van en over Sloten en haar (oud)bewoners.

Redactie: Corry Leffertstra
info@destadsomroeper.nl