"Boeren, Burgers en Buitenlui ..."

"Hoort, hoort en tweet het voort ..."

Pieter Haringsma - stadsomroeper Sloten

"...Boargers fan Sleat,
stean op it is dei,
de hoarn is fol skyt
en de rattel is wei!
De koster is gek
en de toer is mal,
ik wit neat meer
wat ik roppe sal...!"

Persberichten en oproep:
Archief 2014:
Jubileum IJsclub “De Eendracht”
2014 is een bijzonder jaar voor IJsclub “De Eendracht”, dan is het nl. 150 jaar geleden dat de IJsclub is opgericht, een belangrijk historisch gegeven voor Sleat.
Wanneer precies in 1864 de ijsclub is opgericht is ons helaas niet bekend, daarom zal geheel 2014 in het teken staan van het 150 jarig jubileum.

Klik hier voor het persbericht
Stadsblad

In Sloten is Pieter Haringsma stadsomroeper. Daarnaast heeft Sloten haar eigen stadsblad "De Stadsomroeper". Het is hét blad van en over Sloten en haar (oud)bewoners.

Klik hier voor de website van het stadsblad.